Ota yhteyttä.

Free Trial

Rekrymarkkinoinnin käsikirjalla haluttujen tekijöiden huomio yritykseesi

Käsikirja, joka tehdään aidosti yhdessä

Rekrymarkkinoinnin käsikirja syntyy yhdessä yrityksesi hr-ammattilaisten sekä Unfairin markkinointiviestinnän asiantuntijoiden kanssa. Kuivan korporaatiohumpan sijaan pidämme asiat konkreettisina ja yksinkertaisina. Keskitymme siihen, miten luomme arvoa potentiaalisille työnhakijoille ja kuinka koko työyhteisö pelaa yhteiseen maaliin.

Täsmäohjattua viestien kohdentamista

Rekrymarkkinoinnin käsikirja on käytännönläheinen työkalu kaikille organisaatioille, joilla on halu kasvattaa tai kehittää työnantajamielikuvaansa. Käsikirjan parhaat tehot saadaan irti, kun se yhdistetään rekrytointiprosessiin. Prosessi pureutuu erityisesti tunnettuuden kasvattamisen tehostamiseen pitkällä aikavälillä. Tavoitteena on saada joko määrällisesti tai laadullisesti enemmän hakijoita tiettyyn positioon tai yrityksen yleiseen rekryprosessiin. Näin ollen käsikirja palvelee sekä passiivisia että aktiivisia työnhakijoita. Unfairin tiimi määrittelee rekrytointipolut yrityksen tärkeimmille kohderyhmille yhdessä asiakkaan asiantuntijoiden kanssa.

Nopeus ja vaikuttavuus samassa paketissa

Koko prosessi viedään läpi tehokkaalla sprinttimallilla. Työskentely perustuu Lean Startup -menetelmiin, jossa tuotokset altistetaan palautteelle mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Kun uutta tekemisen mallia rakennetaan ja kehitetään alusta asti yhdessä, siihen on helppo sitoutua ja viedä käytäntöön.

Tehoa sitomalla rekrymarkkinointi yrityksen isompaan kontekstiin

  • Rekrypolut tuntemalla lisäämme viestinnän tehokkuutta kohdistamalla oikeat viestit oikeaan aikaan
  • Pystymme luomaan tehokasta outbound- ja inbound-markkinointia
  • Mahdollistamme rekrymarkkinointiviestinnän eri osioiden mittaamisen
  • Pystymme määrittelemään tehokkaimmat toimenpiteet ja kanavat eri rekrypolun osioihin
  • Pystymme kehittämään sisäisiä prosesseja
unfair-rekrymarkkinointi-kuvitus-sisalto-crop

Näin se tehdään!

kick-off-150px

1.
Määrittelemme rekrypersoonien tavoitteet ja haasteet

testaus-ja-palaute-150px

2.
Määrittelemme rekrypersoonien rekrypolut

nykytila-analyysi-150px

3.
Tarkastelemme yhdessä rekrymarkkinoinnin nykytilaa ja haasteita

asiakaslahtoisuus-150px

4.
Muodostamme yhteisen tavoitetilan

strategiakuva-150px

5.
Määrittelemme sujuvan
rekryprosessin

testaus-ja-palaute-2-150px

6.
Tarkennamme
rekrymarkkinoinnin reunaehdot


Sprintin tuotoksia ovat mm.:

1. Markkinoinnin nykytila-analyysi ja kehittämisen painopisteet

2. Markkinoinnin organisoitumismalli

3. Rekrypersoonien kuvaukset ja rekrypolkujen määrittely

4.  Rekrymarkkinoinnin prosessin määrittely

5. Työkalut prosessin mukaisten rekrykampanjoiden toteuttamiseen

6. Priorisoitu, pitkän aikavälin tiekartta työnantajamielikuvan kehittämiseen


Joko aloitetaan? Pyydä tarjous!

Pirauta Henrille tai lähetä lomake!

+358 40 147 4411

henri.mattila@unfair.fi

henri-mattila